Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a www.chetra.hu weboldal használatáról

2023.08.31.

1. Preambulum

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy Cégünket tiszteli meg bizalmával a vásárlása során.

A www.chetra.hu honlapot a CHETRA Budapest Kft. üzemelteti.

A chetra.hu internetes oldalon feltüntetett termékek az alábbi két módon vásárolhatóak meg: 

1. A chetra.hu internetes portálon üzemelő webáruházban (online), az alábbiakban részletezett Vásárlási Feltételek szerint.

2. Kis-, és nagykereskedelmi forgalomban a CHETRA Budapest Kft. üzlethelyiségében.

Tájékoztatjuk kedves Vásárlóinkat, hogy amennyiben az általunk üzemeltetett weboldalon keresztül rendelnek tőlünk terméket, úgy a két fél között létrejött szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és a CHETRA Budapest Kft.-t illető jogokat és terhelő kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit. 

Jelen ÁSZF mellékletét képezik a honlapon elérhető tájékoztatók, a TERMÉK ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI elnevezésű ÁSZF, valamint a honlapon külön elérhető tájékoztatások. Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, és annak mellékleteit, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF, és annak mellékletei tartalmát! 

Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a chetra.hu oldal használatával, az oldalon található termékekkel, a vásárlás folyamatával esetlegesen kérdése/problémája merülne fel, kérjük, keresse fel munkatársainkat az oldalon található elérhetőségek valamelyikén. 

2. Szolgáltató adatai

Név: CHETRA Budapest Kft.
Székhely: 2011 Budakalász, Kék Duna u.7.
Levelezési cím: 2011 Budakalász, Kék Duna u.7.
Üzlet, átvételi pont címe: 2011 Budakalász, Kék Duna u.7.
Cégjegyzékszám: 13-09-165779
Adószám: 10567430-2-13
Képviselő: Kissné D. Anna ügyvezető
Telefonszám: +36 26 540 470
E-mail: chetra@chetra.hu 
Honlap: www.chetra.hu
HUF bankszámlaszám: 10402908-00022539-00000007

Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

- 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az   információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);

- 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

- 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

- 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a fenti jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a TERMÉK-ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI elnevezésű ÁSZF rendelkezéseivel megfelelően irányadók.

3. Az ÁSZF hatálya, az ÁSZF megváltoztatása

Az Ön és az Eladó között létrejött szerződésre a kötelezően alkalmazandó jogszabályok mellett a jelen ÁSZF vonatkozik. A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF, és annak mellékletei rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni! Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik. 

3.1. Az ÁSZF elfogadása

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF, és annak mellékletei rendelkezéseit. A www.chetra.hu honlapon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF, és annak mellékletei rendelkezéseit, és az ÁSZF, és annak mellékletei maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezik. 

3.2. A szerződés nyelve

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar. 

3.3. Tájékoztatás a szerződés formájáról

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja, a teljesítést követően a szerződéshez kapcsolódó adatokat nem tárolja, de a tranzakciókról természetesen számlát állít ki. Javasoljuk, hogy a vásárlást igazoló adatokat Ön őrizze meg a későbbi esetleges igényérvényesítése céljából. 

3.4 Árak

Honlapunkon az elsődlegesen feltüntetett ár a fogyasztói bruttó ár, mely a 27%-os ÁFÁ-t tartalmazza. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk. Eltérés esetén a gyártó által megadott paraméterek érvényesek. 

4. Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztatónkat erre a linkre kattintva érheti el: 

https://chetra.hu/adatkezelesi-tajekoztato.pdf

5. Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. 

Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. 

A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a CHETRA Budapest Kft. írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével engedélyezett. 

6. Egyéb

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek. Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe. 

7. Tájékoztató a honlap használatáról

7.1. A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek! A képek esetenként illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak! 

7.2. Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázára, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

8. A megrendelés menete

A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek, és a szerződés az Ön által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.  

9. A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelem” gombra kattintva zárhatja le megrendelését (teheti meg ajánlatát). A „Megrendelem” gomb megnyomása után a megrendelést megtettnek kell tekinteni, és ez – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása után – fizetési kötelezettséget von maga után. 

10. A rendelés feldolgozása

A rendelések feldolgozása folyamatosan és két lépcsőben történik. Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. A rendelésről először egy automatikus visszaigazolást fog kapni a rendszertől, majd az Eladó munkatársa igazolja vissza a megrendelést, amely tartalmazni fogja a várható szállítási határidőt. Amennyiben a megrendelés az adott napon 12 óra után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. 

10.1. Automata visszaigazoló e-mail

Ön a megrendelését követő 30 percen belül egy automatikus visszaigazoló e-mail értesítést kap az Ön által megadott e-mail címre. Az automatikus e-mail csak annak tényét rögzíti, hogy az Ön megrendelése a honlapon keresztül megérkezett, de ez a visszaigazolás nem minősül az Ön rendelésének visszaigazolásaként. 

Amennyiben Ön azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e-mail értesítés az Ön adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám stb.), úgy Ön köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – velünk e-mail útján haladéktalanul közölni. 

Amennyiben Ön a megrendelésétől számított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe. 

11. A fizetés módja, feltételei

11.1. Az Ön fizetési kötelezettségeinek összessége

A megrendelés összesítője minden Önt terhelő fizetendő költséget tartalmaz. A számlát vagy a szállítólevelet a csomag tartalmazza. 

11.2. Fizetési módok

11.2.1. Utánvét

Ön választhatja azt, hogy a megrendelt termék futár általi kézbesítése során, az áru átvételével egyidejűleg, személyesen a futárnak fizeti ki készpénzben a termék végösszegét és a szállítási díjat. A csomaggal elküldjük a szállítólevelet és az eredeti számlát.

11.2.2. Készpénzes fizetés üzletünkben

Önnek lehetősége van szaküzletünkben a készpénzes vásárlásra is, a megvásárolt termék személyes átvétele esetén.

11.2.3. Előre utalás

E-mailben egy előlegbekérő számlát küldünk, amelynek alapján az átutalás megtörténhet. A vételár számlánkra való beérkezését követően a megrendelt áru telephelyünkön átvehető, a végszámlával együtt.

Amennyiben a megrendelésben kiszállítás szerepel, abban az esetben az összeg beérkezése után 2-4 munkanapon belül szállítjuk ki a megrendelt termék(ek)et, amennyiben raktárkészletünkön elérhető(ek). 
A csomaggal elküldjük a szállítólevelet, az elektronikus számlát pedig az árufeladással egyidejűleg állítjuk ki és küldjük el a megadott e-mail címre.

11.2.4. Online bankkártyás fizetés

Megrendelése véglegesítésekor a rendszer automatikusan átirányítja az OTP Bank fizetési oldalára a tranzakció végrehajtása érdekében.

A honlapon lehetőség van a Simple Pay rendszerén keresztül online bankkártyás fizetésre MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron bankkártyákkal.

E fizetési mód díjmentes.

A Simple Pay online bankkártyás fizetést választva a Megrendelő elfogadja, hogy a CHETRA Budapest Kft. (2011 Budakalász, Kék Duna u.7.)  által a www.chetra.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária körút 17-19., adószám: 24386106-2-42), mint adatfeldolgozó részére. A továbbított adatok köre: 

webes rendelés azonosító
rendelés dátuma
rendelési tételek (név, cikkszám,ár mennyiség, áfa)
szállítási költség
devizanem
kedvezmény összege
nyelv

keresztnév
vezetéknév
email
telefonszám
számlázási név
adószám
számlázási irsz
számlázási város 
számlázási utca
számlázási megye
számlázási ország

szállítási név
szállítási irsz
szállítási város 
szállítási utca
szállítási megye
szállítási ország

A csomagban elküldjük a szállítólevelet és a végszámlát is.

12. A megrendelt termék átvétele

A chetra.hu weboldalon a Vevő választja ki a termék átvételének ill. kiszállításának módját. 

A termék kiszállításának költsége a Szállítás menüpontban tekinthető meg. Az Eladó telephelyén történő termékátadás esetén a vételárat szállítási költség nem terheli. A termékek árának kifizetési módját a Vevő a portálon történő vásárlás során választja ki.

13. Számla

Az az Ügyfél, aki elektronikus úton adja le megrendelését és szállítással (házhozszállítás) kívánja a terméket átvenni és/vagy a fizetési mód előre átutalás, minden esetben elektronikus számlát kap a rendeléséről. Társaságunk az Ügyfél részére a megrendelésben igényelt áruról elektronikus PDF formátumú díjbekérőt állít ki ill. küld ki az Ügyfél által megadott e-mail címre. Az elektronikus végszámla kiállítására az áru kiküldésével egyidejűleg kerül sor.

Az így kiállított elektronikus Számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb elektronikus számlára vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek.

Jelen ÁSZF elfogadása az elektronikus számlabefogadó beleegyezésének minősül. Az ÁSZF elfogadását követően az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltató elektronikus számlát állítson ki.

A fentieknek megfelelően az Ügyfél a megrendelés leadásával, megrendelése módosításával és a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató által kiállított és a hatályos jogszabályoknak megfelelő elektronikus számlát befogadja.

A kiállított elektronikus számlát a Számlaközpont Zrt.  látja el időbélyegzővel és digitális aláírással, Társaságunk megbízásából. A kiállított elektronikus Számla elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat, amely a számviteli és az ÁFA jogszabályok által szabályozott és adóigazgatási azonosításra teljes mértékben alkalmas. Az elektronikus úton kibocsátott Számlákat a hatályos jogszabályok alapján, elektronikus úton kell megőrizni. Az eredeti elektronikus Számla, mint elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat, hitelesen igazolja az adófizetéssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek létét.

Azok az Ügyfelek, akik az online megrendelés során a személyes átvételt választották és a szaküzletben fizetik ki a vételárat, a kiválasztott üzletben kapnak nyomtatott számlát az eladótól.

Azon Ügyfelek részére, akik az utánvétes áruátvétel mellett döntöttek, a nyomtatott számlát a csomagban küldjük el.

14. Felelősségkorlátozás

Az Eladó nem vállal semminemű felelősséget az adatvesztésből, a szoftver-helyreállításból, állási időből a Vevőnél keletkezett károkért, illetve elmaradt haszonért. Az Eladó nem vállal semminemű felelősséget továbbá a Vevőnél bármilyen okból a termék használata során jelentkező következménykárokért sem. A Vevő által a termékeken használt, tárolt, képzett adatok rendszeres mentése a Vevő kötelezettsége. 

Eladó továbbá nem felelős az alábbiakért: 

- Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az áruház akadálytalan működését és a vásárlást. 

- A webáruházban megjelenített termék kifogyása. 

- Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon. 

- Bármely irat – függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett – elvesztése vagy megsemmisülése. 

- Bármely szoftver nem megfelelő működése. 

- Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei. 

Az Eladó szabadon megváltoztathat bármilyen árat vagy határidőt. A változás a www.chetra.hu portálon történt megjelenítés időpontjától lép életbe.

 

Ez a weboldal is sütiket használ!
A kényelmes böngészési élmény érdekében sütiket használunk a tartalom és a közösségi funkciók biztosításához, a weboldal forgalmunk elemzéséhez és reklámozás céljából. A weboldalon megtekintheti az Adatkezelési és Süti Tájékoztatónkat (PDF).
Szükséges:
Az weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges sütik. Ezek nélkül a weboldalt nem lehet megtekinteni.
Statisztikai:
A weboldal statisztikáinak elemzésével tudjuk weboldalunkat hatékonyabbá tenni, hogy a lehető legmagasabb felhasználói élményt nyújtsuk kedves látogatóinknak. Ezért gyűjtünk statisztikai adatokat a Google Analytics segítségével, amely kizárólag az IP címeket tárolja a személyes adatok közül.
Reklámcélú:
Azért települnek ezek a sütik, hogy a felhasználók számára egyedi ajánlatot, és számára releváns, érdeklődési körébe tartozó reklámajánlatokkal tudjuk megcélozni.
Sütik működésének megtekintése Elfogadom